latest

Tag: Newbie

Total 7 Posts

รถยนต์ไฟฟ้า & คนไทยยุค 4.0

พูดคุยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ว่ามีอุปกรณ์หลักอะไรบ้าง การเตรียมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ และปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปแล้วเพียงใด ติดตามกับแขกรับเชิญพิเศษ 2 ท่านที่มาร่วมให้ความรู

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

“ยานยนต์ไฟฟ้า” หมายถึง ยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่ หรือเทคโนโลยีการใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชิ้อเพลิง เพื

ประวัติยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาประเทศไทยเมื่อไรยังไม่ทราบแน่ชัด เราได้พบภาพเก่าแก่ในขณะที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือพวงมาลัยรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Carl Oppermann Electric Carriage จำกัดของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลิตและส่งมาสยามในปี ค.ศ. 1905 (พ.

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicle: HV)

รถยนต์ไฮบริด คือ รถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อน 2 แบบ คือ เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยทั้งสองระบบจะทำงานผสมผสานกันตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ จึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ ในขณะเดียวกั

คุยกับนายก EVAT ตอนที่ 1 “เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่”

โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กระแสของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)  มีการพูดถึงกันมากขึ้นในช่วงนี้ เพราะในช่วงที่ผ่านมามีการ เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลายอย่าง ยกตัวอย่าง  โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือกล้องถ่ายรูป ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์ เคลื่อนที่ไม่